• Myller Kultur & Händelser

Mörk Materia: Utställning och bok av Annikka Kronlid Arvidsson

Utställningen Mörk materia av Annikka Kronlid Arvidsson som är medgrundare till Myller, öppnade den 1 oktober på Galleri Lokal 1, Nordingrå. Du har möjlighet att besöka utställningen till på söndag den 18 oktober och i helgen har även vår butik, Myllerska Hantverket öppet. Utställningen och boken som Annikka själv har tryckt, har uppmärksammats av tidningarna Volym och Allehanda. Här kan du läsa Annikkas egna beskrivning av Mörk Materia.


“Bilden som formar orden som formar tanken som formar oss.


Projektet är ett arbete med bokstäver, stil och teckningar. Grundmaterialet är mina egna texter, egen poesi och teckningar. Teckningarna är gjorda i mörker, både mitt eget och kvällens, nattens mörker är en del av materialet. Jag har beskrivit det så här: Teckningarna är ett sätt att hoppa över ögats påverkan på bilden, att det jag upplever mer går direkt genom handen och kolet ner på papprets vita.


Att jag på det viset så klart slipper tanken, analysen. Teckningarna blir bärare av rörelse och tryck och kan tydas, kännas på många olika sätt. Samma är det med orden, de får många bottnar genom sin form, sin svärta och också sin representation av verkligheten.


Jag läser vad Sofia Roberg skriver om den svenska konkretismen att, 'till skillnad från den internationella strömningen av konkret poesi som ägde rum samtidigt, den inte var präglad av en strävan efter diktens fullständiga autonomi eller utplånande av representation och subjektivitet. Istället utvecklades en poetik som var mer motsägelsefull, obestämd och öppen – den präglas av ”en instabilitet i spelet mellan språket som medium och språket som materia” Hon skriver också om begreppet språkmaterialism och att det i dag används snarare för poesi som sätter språkets materialitet snarare än meddelandets mening i fokus. Det är också ett begrepp som används i beskrivningar av Artist Books, och jag tycker det beskriver bra möjligheterna och utbytet av uttryck, i mötet mellan yta, tryck, teckningar, ord, färg.Praktiskt handlar mitt projekt om att utforska vad som kan hända mellan verser och teckningar, när teckningarna blir träsnitt eller plåtar, när allt binds samman.


Syftet är i arbetet, att låta orden påverka och delta mer som en del av ett samtal med bilderna än något enskilt, särskilt fenomen. Målet är, i mitt arbete, att gå den där vägen då uppdelningen mellan vad orden innebär och bilden, tillåts förändras och bli till något nytt. Texten som innehåller både form och betydelse rent språkligt. Pappret som samtalar med bokstävernas form.”


Både utställningen och butiken har öppet lördag och söndag kl. 11-18.


50 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Myller Kultur & Händelser

+46613668099

Vännersta 109
87030 Nordingrå
Org.nr. 769628-2511

©2020 by myllerkultur.se. Proudly created with Wix.com